وبلاگ

چگونه و از کجا شروع کنیم؟

چگونه و از کجا شروع کنیم؟

 

 
  • هدف گذاری در مسیر فعالیت حرفه ای
  • تحقیق و آشنایی با انواع نرم افزارهای موجود ؛ انتخاب تکنیک و نرم افزار مورد علاقه
  • استفاده از منابع آموزشی موجود در اینترنت و یا خرید بسته های آموزشی معتبر  Self study
  • انتخاب تخصص
  • شرکت در دوره های آموزشی ، آموزشگاه ها و دوره های خصوصی
  • Research and Develop
  • طی کردن دوره های کارورزی و حضور در تیم های انیمیشن
  • تهیه ابزار کار مناسب
  • ورود به بازار حرفه ای

 

 

SECRET: هرگز کامل نمیشوید!

 

 

 

TRAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

TRY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

;

;